eebguide

Temàtica

Construcció

Any

1.11.2011 – 01.11.2012

Financiació

7º Programa Marco, Comisió Europea

 

Descripció

El projecte europeu EeBGuide, finançat pel Sèptim Programa Marc de la Comissió Europea sota la Iniciativa de Edificis Energèticament Eficients, té com a objectiu desenvolupar una guia operativa amb directrius clares sobre com aplicar la metodologia de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) a edificis i productes de la construcció. Aquesta guia, a desenvolupar en un període d'un any (entre 2011 i 2012), permetrà avaluar i comparar el comportament energètic de noves estratègies facilitant així la selecció de les millors opcions als professionals del sector. L'aplicabilitat de la guia operativa es demostrarà mitjançant el desenvolupament de casos d'estudi de nous edificis, edificis existents i productes de la construcció. Des del començament del projecte s'ha establert un procés participatiu perquè els interessats puguin participar en el desenvolupament de la guia operativa. Amb aquesta finalitat, s'han organitzat diversos tallers de treball amb experts en el tema, i a mes, la nova plataforma www.eebguide.eu, permetrà a altres professionals i públic especialitzat aportar les seves experiències i coneixements.
 

Socis: Fraunhofer-Institut für Bauphysik (FhG-IBP), PE INTERNATIONAL, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Escola Superior de Comerc International (ESCI), British Research Establishment (BRE), Christer Sjöström Consultancy.

Idioma: Anglès
 


Objectius

 • Desenvolupament d'una guia operativa per aplicar la metodologia de l'Anàlisi de Cicle de Vida a edificis i productes de la construcció i que contindrà:
 1. Una llista exhaustiva dels elements que han de ser considerats.
 2. Solucions per enfocar aquests elements, incloent exemples pràctics i instruccions operatives.
 • Desenvolupament i organització de cursos de formació..
   
 • Desenvolupament de casos d'estudi per demostrar l'aplicabilitat de la guia operativa.
   
   

Metodología

La guia operativa, realitzada per experts europeus en la matèria, es basa i està en consonància amb el manual d'ACV desenvolupat per la plataforma europea d'Anàlisi de Cicle de Vida (ILCD Habdbook) de la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea, així com les noves normes publicades pel comitè tècnic CEN / TC 350.

La redacció de la guia, desenvolupada pel consorci, serà avalada per un grup d'experts en ACV i edificació sostenible. Per a això, s'organitzaran diversos tallers de treball en els quals es discutiran aspectes metodològics concrets i s'examinaran els esborranys de la guia. Per fomentar la transparència i la implicació de tots els agents claus del sector, posteriorment s'obrirà un procés participatiu al públic a través de la plataforma www.eebguide.eu, mitjançant el qual es recopilaran de forma centralitzada els comentaris rebuts.

Per assegurar que la guia és suficientment completa i clara s'implementaran diversos casos d'estudi relatius tant a edificis (nous i existents) com a productes de la construcció. Aquests casos d'estudi s'utilitzaran, a més, en els cursos de formació orientats a explicar la guia operativa.

 

Resultados y conclusiones

Projecte en curs..

Els resultats esperats són:

 • Una guia operativa amb directrius i exemples clars sobre com aplicar l'Anàlisi de Cicle de Vida a edificis i productes de la construcció. Aquesta guia serà compatible amb el ILCD Handbook elaborat per la Comissió Europea i en la seva elaboració es comptarà amb les opinions d'experts europeus en la matèria.
   
 • Casos d'estudi d'aplicació de l'ACV a edificis (nous i existents) i productes de la construcció per demostrar l'aplicabilitat de la guia.
   
 • Cursos de formació sobre ACV en general i l'aplicació de la guia en particular.
   
 • Plataforma en línea (www.eebguide.eu) com centre de referència per la consulta de documents i l'aportació d'opinions per part del públic interessat.


 


Publicacions i informació adicional


Projectes relacionats

 

 

 
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials