Investigación en construcción sostenible

jaume albertiJaume Albertí linkedin18px

RESPONSABLE DE LA LÍNIA DE RECERCA EN 

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

"Investiguem per proporcionar informació i eines basades en el coneixement a tots els agents implicats en la modificació de l'entorn construït (responsables polítics, fabricants, constructors, etc.). El nostre objectiu és fer que l'ACV sigui útil per a tota la jerarquia del sector de la construcció: des de la fabricació d'un maó fins a la gestió i planificació de tota una ciutat. "

 poster construccio sostenible

Col·laboracions i Xarxes

Contribuïm a la disseminació de les millors tècniques existents i millors pràctiques disponibles a través de la plataforma de construcció sostenible “Construction21” de la qual, la Càtedra UNESCO en porta el Secretariat a l’estat espanyol. A més a més hem col·laborat amb empreses del sector privat (Hyspalitaixí com amb fabricants de productes auxiliars (BNLo de mobiliari urbà (JCDecaux).Análisis del Cicle de Vida en la Construcció

 

El Cicle de Vida dels materials de construcció comença amb l'extracció de les matèries primeres de l'entorn natural i finalitza amb la demolició, l'abocament o el reciclatge dels diferents materials. Entre aquests dos punts es troben les fases de Disseny, Construcció i Utilització. Normalment, sempre s'ha donat més importància a la fase d'Utilització, ja que és la que produeix major impacte ambiental. Tot i que aquesta circumstància no ha canviat, els esforços en millorar l'eficiència energètica i el desenvolupament de noves tècniques han fet que les altres dues fases guanyin importància.

Aquesta major distribució del focus de l'anàlisi de cicle de vida, fa que totes les fases estiguin subjectes a un estudi d'impacte ambiental. Això s'ha vist reflectit en la millora de les anàlisis tant per als productes de la construcció, establint mètodes com la Declaració Ambiental de Producte (EPD), com per als propis edificis, generant ACV per a edificis. Altres accions dutes a terme en aquesta direcció són la creació de bases de dades de productes de la construcció per ACV o l'estudi de grups de productes amb l'objectiu de millorar els sistemes constructius.

Tot i que encara no hi ha obligatorietat en aquest camp, la Unió Europea també considera que aquest és el camí a seguir.

Finalment, en el futur també serà necessari analitzar l'aplicabilitat dels actuals mètodes d'ACV, no només a un conjunt d'edificis sinó a sistemes de més complexitat, com les ciutats. Això s'ha de dur a terme des d'una nova perspectiva ja que les ciutats no poden ser considerades com una suma de productes i edificis, sinó com a sistemes més complexos que requereixen un enfocament més integral.

 

Tesis Doctorals Relacionades

En curs:

2015-actual/Jaume Albertí Bueno: Metodologíes ACV per a ciutats. Programa de Doctorat en Medi Ambient de la Universitat de Girona (Catalunya)Director: Dr. Pere Fullana i Palmer (Càtedra UNESCO). Basada en diversos projectes.

2014-actual/Teresa Ros Dosdà: Aplicació de metodologies de Cicle de Vida en el sector ceràmic per avaluar tendències tecnològiques i comunicacions de màrketing. Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials, línia Engenyeria del Medi Ambient, Universitat Jaume I, Castelló. Co-directors: Dr. Eliseo Monfort (UJI) i Dr. Pere Fullana i Palmer (Càtedra UNESCO). 

Finalitzades:

2012-05 Cristina Gazulla Santos: Declaracions Ambientals de Producte: instrument per a la millora de productes. Programa de doctorat de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director: Pere Fullana i Palmer.

 

Projectes Competius

2013

 • 2013-11 nZEB: Comunidad Eurorregional sobre edificios nZEB e Industrialización.
 • 2013-04 URBILCA:  Evaluación del impacto del Ciclo de Vida y mejora de la eficiencia energética en áreas urbanas.

2012

 • 2012-06 DAP Ladrillo: Herramienta para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Productos (DAP) de productos cerámicos.

2011

 • 2011-11 EeGuide: Operational Guidance for performing Life Cycle Assessment Studies of the Energy efficient Buildings Initiative.
 • 2011-06 SOFIAS: Software de funciones integradas para una arquitectura sostenible.
 • 2011-04 CONSTRUCTION 21: An European Green Building Exchange.
 • 2011-01 EnerBuiLCA: Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings.
 • 2011-01 IPTS Ecolabel: Technical background study in support of environmental product policy for buildings.

2010

 • 2010-07 CO2nstrucción: Tecnología de edificación de baja emisividad en CO2.
 • 2010-06 RENIA: Diseño y desarrollo de una aplicación informática para la evaluación, ecodiseño y comunicación ambiental de sistemas solares utilizados en edificación
 • 2010-10 CdTe-EU: Análisis del Ciclo de Vida de sistemas fotovoltaicos de CdTe, incluyendo escenarios alternativos al uso de Cd, en la EU.

2009

 • 2009-09 CÍCLOPE:Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético y emisiones GEI asociadas.

< 2009

 • 2008-10 ASCER: Análisis de ciclo de vida de las baldosas cerámicas.
 

Contractes de Recerca

2012

 • 2012-06 Member of the review panel of the “Life Cycle Assessment of Modular Carpet – Comparison of Material Choices”. Para la Ciudad de Atlanta, United States of America.
 • 2014-04 Panel Chair of the Critical Review of the study: "Comparative LCA of Air Duct Systems". Para Saint Gobain.

2011

 • 2011-06 External reviewer of the European Copper Data sets according to ILCD Data Network Entry Level Requirements. Para European Copper Institute.

2009

 • 2009-05 Análisis de Ciclo de Vida y declaración ambiental del producto cerámica plana. Para ROCA.
 • 2009-04 Definición de las reglas de categoría de producto sobre “cerámicas”. Para la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
 • 2009-03 Análisis de Ciclo de Vida y declaración ambiental del producto “porcelánico”. Para Vives Azulejos y Ferraes Cerámica.
 • 2009-03 Análisis de Ciclo de Vida y declaración ambiental del producto “porcelánico”. Para CERAMICA SUGRAÑES, S.A..
 • 2009-03 Análisis de Ciclo de Vida y declaración ambiental del producto “porcelánico”. Para Cerámicas del Foix S.A..
 • 2009-03 Análisis de Ciclo de Vida y declaración ambiental del producto “porcelánico”. Para Porcelanosa.
 • 2009-02 Definición de las reglas de categoría de producto sobre “materiales aislantes”. Para la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña.

< 2009

 • 2008-10 Evaluación ambiental de la actividad de un turista mediante la herramienta de ACV (Primera parte). Para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares.
 • 2008-09 Conduct Investigation of potential decommissioning scenarios for CdTe PV Systems from the point of view of LCI. Para Brookhaven National Laboratory.
 • 2008-09 ACV comparativo de diferentes escenarios de producción y gestión de residus fotovoltaicos. Para Brookhaven National Laboratory.
 • 2008-07 Creación de una base de datos ambientales de procesos básicos para el desarrollo
 • de ecoetiquetas tipo III. Para la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
 • 2008-06 Análisis de ciclo de vida de 4 materiales de la construcción: ladrillo, yeso, fibra de
 • basalto y resina de polièster. Para CETENMA.
 • 2008-06 Soporte en el desarrollo de un programa de Declaraciones Ambientales de Producto
 • en el sector de la construcción. Para el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
 • 2008-03 Asistencia técnica para la realización del diseño de los procedimientos de declaración ambiental de productos en el sector de la construcción según las normas europeas CEN e Internacional ISO. Para el Dept. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 • 2008-03 Estudio sobre la viabilidad de crear un sistema de ecoetiquetaje tipo III, complementario al Distintivo de garantía de calidad ambiental. Para la Secretaria General del Dept. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 • 2007-07 Diseño, organización y coordinación de dos jornadas en materia de ecodiseño. Para la Direcció General de Qualitat Ambiental (Dept. de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya).
 • 2006-11 Búsqueda de información sobre ecoetiquetas tipos I y III en el sector de la construcción para el cumplimiento del artículo 6.2 del Decreto 21/2006. Para la Direcció General de Qualitat Ambiental, Dept. de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
 • 2006-11 Inventario de distintivos de calidad ambiental voluntarios (ecoetiquetas tipo I) en el sector de la construcción para ayudar al cumplimiento del “Código Técnico de la Edificación”. Para el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
 • 2006-06 Member of the review panel of the “Comparative LCA of zinc, PVC and aluminum
 • gutter and downpipe Systems. Para la International Zinc Association.
 • 2004-10 Critical review of a comparative LCA of zinc, PVC and aluminium gutter and downpipe Systems. Para la International Zinc Association.
 • 2002-02 Estudio de las diferentes ecoetiquetas existentes en el sector de la construcción. Para Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) – Conselleria de Comerç, Indústria i Energia –Gobierno de las Islas Baleares.
 • 2002-02 Estudio de materiales para la construcción sostenible. Para Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) – Conselleria de Comerç, Indústria i Energia –Gobierno de las Islas Baleares.
 • 2001-10 Estudio sobre el proceso de adaptación del EMAS y EMAS II en las empresas del sector turístico. Para Dirección General de Calidad Ambiental, Dept. de Medio Ambiente (Generalitat de Catalunya).
 • 2001-10 Estudio sobre la legislación existente en los países europeos, criterios de selección de materiales y programas de ecoetiquetaje en materia de construcción sostenible: Investigación y anàlisis de criterios de selección de materiales, incluyendo programas de ecoetiquetaje. Para Dept. de Medio Ambiente (Generalitat de Catalunya).
 • 2001-10 Estudio sobre la legislación existente en los países europeos, criterios de selección de materiales y programas de ecoetiquetaje en materia de construcción sostenible: Investigación y  anàlisis de la legislación existente.
 • 2001-07 Realización de un estudio que defina un sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental para los campos de golf de Cataluña.  Para Dirección General de Planificación Ambiental, Dept. de Medio Ambiente (Generalitat de Catalunya).
 

Articles Científics

 

2018

2017

2016

2015

   • Oregi X, Hernandez P, Gazulla C, Isasa M, 2015. Integrating Simplified and Full Life Cycle Approaches in Decision Making for Building Energy Refurbishment: Benefits and Barriers. Buildings 2015, 5(2), 354-380.

2014

2013

   • Raugei, M., 2013. Energy pay-back time: methodological caveats and future scenarios.  Issue Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Volume 21, Issue 4, pages 797–801, June 2013

2012

2011

2009

 

Contribucions a congresos

 2018

 • Jaume Albertí. 2018 Cities and Climate Change Science Conference. Infrastructure Transitions and Urban Form Session. Edmonton (Canada)

 2014

 • Susana Mª Oliveira Leao, Cristina Gazulla, Juliana Raigosa, Sheila Otero, Xabat Oregi 2014. SOFIAS: uso de Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para el análisis de ciclo de vida de edificios. 12º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 2014, Madrid (Spain)
 • Marina Isasa, Cristina Gazulla, Ignacio zabalza, David Alejandro Zambrana, Xabat Oregi, Paulo Partidario, Maxime Pousse 2014. Evaluación del impacto del Ciclo de Vida y mejora de la eficiencia energética en áreas urbanas. 12º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 2014, Madrid (Spain)
 • Cristina Gazulla, Juliana Raigosa, Susana Mª Oliveira Leao, Sheila Otero 2014. SOFIAS -Creation of a database of quantitative and reliable environmental information of construction products. World Sustainable Building Conference 2014, Barcelona

2013

 • Sébastien Lasvaux2, Johannes Gantner, Bastian Wittstock, Thomas Saunders, Jacques Chevalier, Christina Gazulla4, Jo-Ann Mundy5, Christer Sjörström, Claire Carter, Pere Fullana, Tim-Barrow Williams, Anna Braune, Boris Bosdevigie, Manuel Bazzana, Nicoleta Schiopu, Emmanuel Jayr, Katrin Lenz, Eva Schmincke, Julien Hans, Zsoka Gytevai, Allan Yates, Johannes Kreißig, Jane Anderson, 2013. Towards operational Guidance for Life Cycle Assessment of Energy-Efficient Buildings in Europe: the EeBGuide project. LCA XII, Tacoma, USA.
 • Sala I.,2013, Construction21 y las redes sociales, ¨¿Taller experiencias: Ayudan las redes sociales a promover la carrera profesional?¨ Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España. 

2012

 • Enguita O., Raugei M., Gazulla C., Fullana-i-Palmer P., Jiménez Navarro J.P., 2012. Renia Project: Design of a software tool for the eco-design of solar systems in buildings. 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, Porto, Portugal.
 • Gazulla C., Fullana-i-Palmer P., Pappe V., 2012. Construction21- a platform to inform and communicate about building sustainability. 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, Porto, Portugal
 • Isasa M., Gazulla C., Zabalza I., 2012. EnerBuiLCA: life cycle assessment for energy efficiency in buildings. 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, Porto, Portugal
 • Mabe L., Gazulla C., 2012. Use of Environmental Product Declarations (EPD) in LCA studies of buildings. 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, Porto, Portugal
 • Ros T., Gazulla C., 2012. ???. 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, Porto, Portugal
 • Wittstock, B.; Lasvaux, S.; Saunders, T.; Gantner, J.; Gazulla, C.; Chevalier, J.; Mundy, J.; Sjöström, C.; Carter, C.; Fullana, P.; Barrow-Williams, T.; Braune, A.; Lenz, K.; Schmincke, E.; Gyetvai, Z.; Yates, A.; Kreissig, J.; Anderson, J.; Jäger, M., 2012. Harmonizing LCA Metrics for the European Construction Industry. International Conference on EcoBalance, Yokohama, Japan.
 • Gazulla C, Sala I, Cuerda E., Gasol R., 2012-2013, Visitas a edificios Construction21, Madrid, Barcelona, Valladolid y Vitoria, España.
 • Gazulla C., 2012, “Retos ambientales en el sector de la construcción”. Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, Barcelona, España.
 • Gazulla C, Sala I, Cuerda E., Gasol R, 2012, Plataforma europea Construction21: buenas prácticas para una construcción más responsable con el medioambiente, Jornada Construction21: Buenas prácticas para la construcción sostenible¨, Barcelona, España
 • Steve Borncamp,David Clark, Véronique Pappe, Anna Braune, Roser Gasol, Cristina Gazulla, Isabel Sala, Elena Cuerda, 2012, Plataforma europea Construction21: buenas prácticas para una construcción más responsable con el medioambiente, presentación en la feria CONSENSE, Messe Stuttgart y al German Sustainable Building Council (DGNB), Stuttgart, Alemania
 • Isasa M, 2012, ENERBUILCA,  Jornada final-Presentación de resultados del proyecto EnerBuiLCA, ESCI, Barcelona, España

2011

 • Benveniste G., Watson J., Fullana-i-Plamer P., 2011. LCA Analysis of two alternative scenarios for building construction: refurbishment against full demolition. SETAC Europe 16th LCA Case Studies Symposium, Budapest, Hungary
 • Gazulla C., Isasa M., Chacón L., Vázquez V., Zubizarreta R., 2011. Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Congreso internacional producción más limpia.

2010

 • Raugei M., Fthenakis V., Fullana-i-Palmer P., 2010. Dispelling the misconception of low-EROI photovoltaics: Peak Oil is here, let us not squander what is left. 7th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies - Can we break the addiction to fossil energy?, Barcelona, Spain
 • Raugei M., 2010. Material intensity analysis of CdTe PV vs. conventional electricity. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Valencia, Spain
 • Benveniste G., Gazulla C., Fullana P., Celades I., Ros T., Zaera V., Godes B., 2010. Análisis de ciclo de vida sectorial de la baldosa cerámica. QUALICER 2010, Castellón, Spain.
 • Benveniste G., Gazulla C., Cerdan C., Fullana P., Ros T., Zaera V., 2010. Life Cycle Assessment of the ceramic tiles Spanish sector, a matter of sustainability. SETAC Europe 16th LCA Case Studies Sysmposium, Poznań, Poland
 • Ros, T.; Celades, I.; Monfort, E.; Moliner, R.; Zaera, V.; Benveniste, G.; Cerdán, C.; Fullana I Palmer, P., 2010. Impactos ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas. Análisis sectorial, identificación de estrategias de mejora y comunicación. CONAMA 2010, Madrid, Spain.

2009

 • Chiva P., Fabregó L., Fullana i Palmer P., Benveniste G., Raugei M., 2009. Measuring CO2 savings through buying recycled products. ECOPROCURA 2009, Climate Neutral Through Procurement, Reykjavik, Iceland.
 • Raugei M., 2009. Cadmium flows and emissions: CdTe PV friend or foe? NATO Advanced Research Workshop, Split, Croatia.
 • Raugei M., 2009. Life Cycle Assessment of CdTe PV Decommissioning. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany
 • Fthenakis V.M., Held M., Kim H.C., Raugei M., 2009. Update of Energy Payback Times and Environmental Impacts of Photovoltaics. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany
 • Raugei M., 2008. Prospective analysis of the future impact of CdTe PV in terms of Cd demand and Cd emissions. 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Valencia, Spain.

<2009

 • Fullana P ., Galluza C., Frankl P., Samitier S., 2005. Type I and type III (EPD) ecolabelling in public policy: the example of Catalonia and the building sector. 13th SETAC Europe LCA Case Study Symposium, Stuttgart, Germany.
 • Chiva P., Fullana P., Galluza C., Fabregó L., Vidal M., 2005. Brainstorming: Designing, Selling and Buying Recycled, A multi-stakeholders and life-cycle approach in defining and communicating strategies for recycling materials. LCM 2005. Innovation by Life Cycle Management, Barcelona, Spain.
 • Fullana P., Betz M., 2002. COST Action 530- Sustainable Materials Technology: status and further development. SETAC Europe 12th Annual Meeting, Vienna, Austria.
 • F. Rubik, P. Frankl, G. Scholl, P. Fullana, E. Montcada, E. Sto, 2001. Status report of DEEP project: ecolabelling improvement, role of LCA. 11th SETAC Europe Annual meeting, Madrid, Spain.
 • P. Fullana, M. Vallès, S. Ayuso, J.L. Rovira, I. Casado, 1999. LCA as a Concept for Sustainability: Evaluation of different construction options. 6th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, Bruxelles, Belgium.
 • P. Fullana, L. Leclerc, J. Dutrieux, M. Romo, 1998. Life Cycle Assessment of a Public WC in the City of Barcelona. 6th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, Bruxelles, Belgium.
 • P. Fullana, L. Leclerc, M. Vallès, J. Dutrieux, S. Ayuso, 1998. Life Cycle Analysis of a Bus Stop in the City of Barcelona. 6th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, Bruxelles, Belgium.
 

Altres publicacions

 Libros:

 

 • I. Zabalza, M. Isasa, C. Gazulla et al., 2012, “Manual explicativo del Análisis de Ciclo de Vida aplicado al sector de la edificación” Proyecto EnerBuiLCA – Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings (MANUAL) (Idiomas : Español, Francés y Portugués)
 • B. Wittstock, P. Fullana, C. Gazulla et al, 2012, “EeBGuide Guidance Document. Operational guidance for life cycle assessment studies of the Energy-Efficient Buildings Initiative” (EeB.ENV.2011.3.1.5-2 (FP7) (Guía)
 • I. Zabalza, M. Isasa, C. Gazulla et al., 2012, “Guía práctica para la aplicación de la herramienta EnerBuiLCA” Proyecto EnerBuiLCA – Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings. (SUDOE Interrreg IV B y UE/EU- FEDER/ERDF) (Español, Francés y Portugués)
 • Fullana P., Frankl P., Kreissig J. (eds.), 2008. Communication of Life Cycle Information in the Building and Energy Sectors. UNEP-DTIE, France. ISBN: 978-92-807-2965-8.


Capítulos de libros:

 

 • X. Oregi, P. Hernández, C. Gazulla and E. Arrizabalaga, 2013, Book of procedings of the Central Europe towards Sustainable Building Prague 2013, chapter “Optimization of the refurbishment throughout is life cycle”. (CESB13) (in press)      (English)
 • C. Gazulla, “Using life cycle assessment (LCA) methodology to develop eco-labels for construction and building materials”, chapter “Eco-efficient construction and building materials”, Pacheco-Torgal et al. Woodhead Publishing Lt.d (in press). (English)
 • C. Gazulla, 2012, Libro de Conferencias del curso: Sostenibilidad: eficiencia energética, evaluación de edificios y estructuras, “La metodología del Análisis de Ciclo de Vida aplicada al sector de la construcción”, Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja IETcc y Centro de Investigación en Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales CISDEM. ISBN: 978-84-695-2977-5Fundación Agustín de Betancourt(Español)
 • Betz M., Kreissig J., Fullana P., Gazulla C., Frankl P., 2009. Environmental Product Declarations in the Construction Sector. In: Life Cycle Assessment applications: results from COST Action 530. Aenor, Spain. ISBN: 978-84-8143-587-0.
 • Puig R., Argelich M., Solé M., Bautista S., Fullana P., Gazulla C., Raggi A., Notarnicola B., 2009. Example of the Use of LCA in Waste Management and Industrial Ecology: Planning an Industrial estate to Locate a Tannery District in Spain. In: Life Cycle Assessment applications: results from COST Action 530. Aenor, Spain. ISBN: 978-84-8143-587-0.
 
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials