Notícies

Com es calcula la quantitat d'aigua utilitzada per fabricar uns pantalons texans?

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, analitzen l'impacte hídric d'uns pantalons texans, des de la producció del cotó fins al transport als magatzems d'una organització.

Amb l'objectiu de conèixer la distribució de l'ús d’aigua i poder reduir-lo, els investigadors han elaborat una eina de càlcul perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica en la fabricació d'uns texans (denim), aplicable a altres teixits similars

petjada hidrica texans

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra el 22 de març de cada any a iniciativa de Nacions Unides, la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, publiquen l'informe “Càlcul de la Petjada Hídrica d'un producte”. Aquest estudi pretén determinar la utilització d'aigua (petjada hídrica) en la fabricació d'uns pantalons texans per a una organització, “des de la producció del cotó, del teixit denim, la seva confecció i acabats en diferents àrees, fins al seu posterior transport als magatzems d’una organització”, explica Xavier Carbonell, director de la Càtedra MANGO de RSC i responsable de l'estudi. En base a aquesta anàlisi, i amb l'objectiu d'incidir favorablement en la reducció de l'impacte sobre l'ús d'aigua, els investigadors han elaborat una eina de càlcul en Excel perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica d'un producte.

Llegiu-ne més...

 

"La implantació del sistema SDDR resultaria econòmicament desfavorable", diu Rosa Colomé

El Projecte ARIADNA analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Catalunya i Espanya d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF, és responsable de la coordinació de l'anàlisi econòmica de l’estudi i investigadora del grup RISE.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi ARIADNA.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi ARIADNA.

Investigadors del grup de recerca Research in International Studies and Economics (RISE) ESCI-UPF, participen en l’estudi ARIADNA, que analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Catalunya i Espanya d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori. "Es tracta de l’estudi de sostenibilitat d’abast més complet realitzat fins a la data a Europa sobre SDDR, pel que fa als tres àmbits d’anàlisi, econòmic, social i ambiental, i des del vessant de materials i productes", explica Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi. Joan Ribas i Mercè Roca i Puigvert, coordinadors acadèmics a ESCI-UPF i membres del grup RISE, han participat en l’anàlisi econòmica de l’estudi.

Llegiu-ne més...

 

Cap a la millora de l'impacte ambiental dels plàstics

Investigadors de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, demostren que l'ús de farciment funcional en la indústria del plàstic pot ajudar a reduir les seves emissions ambientals.

Publicat a Science of the Total Environment, l'estudi crida l'atenció sobre l'aplicació adequada de l’anàlisi de cicle de vida per tal de comprendre els avantatges ambientals d'aquest farciment.

Gràfic explicatiu de l’article de la Didem Civancik-Uslu. Crèdits: elaboració pròpia.

Gràfic explicatiu de l’article de la Didem Civancik-Uslu. Crèdits: elaboració pròpia.

Científics de la Línia d'Investigació en Nous Materials i Tecnologies de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF han demostrat que l'ús de farciment funcional -additius afegits als plàstics per a millorar les seves propietats i reduir-ne els costos- en plàstics pot ajudar a reduir les seves emissions ambientals, depenent de la seva aplicació. "Els estudis d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) analitzats revelen que l'ús de farciment funcional en plàstics redueix l'impacte en els recursos, i el farciment mineral proporciona millors prestacions i opcions sostenibles", explica Pere Fullana, director de la Càtedra.

Llegiu-ne més...

 

La Càtedra està a punt per participar en Cities and Climate Change Science Conference 2018

La Conferència està organitzada per l’IPCC i tindrà lloc a Edmonton, Canadà, del 5 al 7 de març.

Jaume Albertí, líder de la línia en Construcció Sostenible i Energia de la Càtedra, participarà en l’esdeveniment amb una ponència sobre la necessitat de trobar un mètode per avaluar la sostenibilitat de les ciutats i la importància de basar dit mètode en l’aplicació de l’anàlisi de cicle de vida.

Seu de la conferència CitiesIPCC a Edmonton, Canadà, una ciutat amb iniciatives de sostenibilitat urbana significatives. Crèdits: CitiesIPCC.

Seu de la conferència CitiesIPCC a Edmonton, Canadà, una ciutat amb iniciatives de sostenibilitat urbana significatives. Crèdits: CitiesIPCC.

El Banc Mundial (World Bank Group) va declarar que “les ciutats consumeixen fins al 80 per cent de la producció d’energia arreu del món i representen un volum aproximadament igual de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle”. “Aquest fet ens fa reflexionar sobre si el problema és causat principalment per les ciutats, hauríem de trobar una solució a través d’aquest actor central”, diu Jaume Albertí, líder de la línia en Construcció Sostenible i Energia a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i participant en la CitiesIPCC Cities and Climate Change Science Conference (Conferència Científica sobre les Ciutats i el Canvi Climàtic), copatrocinada per l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Llegiu-ne més...

 

“El sistema SDDR implicaria més esforç per part del ciutadà”, diu Silvia Ayuso

L’anàlisi social de l’estudi ARIADNA compara l'impacte social de la recollida d'envasos del sistema actual SCRAP amb una situació hipotètica en què aquest conviuria amb l’SDDR.

Silvia Ayuso, directora Acadèmica de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF, és responsable de la coordinació de l'anàlisi social de l'estudi.

Silvia Ayuso, directora Acadèmica de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF.

Silvia Ayuso, directora Acadèmica de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF.

L’estudi ARIADNA, que analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Catalunya i Espanya d'un sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori, és l’estudi de sostenibilitat d'abast més complet realitzat fins a la data a Europa sobre l’SDDR i el primer que inclou una anàlisi social sistemàtica. “Altres estudis han abordat la perspectiva social de forma parcial, no sistemàtica, i l'objectiu d’ARIADNA era fer una anàlisi integral d'aquest àmbit”, destaca Silvia Ayuso, directora Acadèmica de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l'anàlisi social de l'estudi. Els investigadors de la International Life Cycle Academy (ILCA), Bo Weidema i Iván Muñoz, i José Luis Retolaza, investigador del Global Center for Sustainable Business de la Universidad de Deusto, han participat en l'estudi social.

Llegiu-ne més...

 
Més articles...
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials 

www.eebguide.eu
Projectes destacats

Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

Diseño de un software de gestión de envases.