A punt per difondre la recerca a LCA Food 2018

Avui comença l'onzena edició de "International Conference on Life Cycle Assessment (LCA) of Food 2018" ("Conferència Internacional sobre Anàlisi de Cicle de Vida-ACV d'Aliments 2018") a Bangkok, Tailàndia. Es tracta d’un esdeveniment científic de primer nivell en el qual participa la Càtedra UNESCO ESCI-UPF per presentar la seva recerca en agroalimentació, gestió de residus i nous materials.

lca food 2018

 

Els investigadors de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF participen en la conferència LCA Food 2018, que es celebra conjuntament amb el 6è fòrum regional de LCA Agrifood ASIA i la 7a Conferència internacional transdisciplinària sobre innovació verds i sostenible (ICGSI, per les seves sigles en anglès), del 17 al 19 d'octubre. El tema de LCA Food 2018 és "Reptes alimentaris globals cap al consum i la producció sostenibles", destinat a explorar solucions sostenibles per a la seguretat dels sistemes alimentaris globals. "La recerca de la sostenibilitat ambiental a la Càtedra converteix aquesta conferència en una gran oportunitat per intercanviar coneixements sobre l'aplicació de l'ACV, presentant els nostres projectes de recerca en curs sobre agroalimentació, gestió de residus i nous materials", destaca Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra.

La conferència se centra en la metodologia de l'ACV, "una eina d'anàlisi per mesurar els impactes ambientals dels sistemes, com a productes o serveis, al llarg del seu cicle de vida", explica Pere Fullana i Palmer. Els resultats de l'anàlisi de cicle de vida "faciliten la identificació de punts calents en els quals centrar les estratègies per a la gestió del cicle de vida destinades a millorar l'acompliment ambiental dels productes i promoure el canvi cap a sistemes de producció d'aliments i agricultura sostenibles, incloent-hi un patró de consum d'aliments més sostenible a través de la certificació ambiental i els esquemes d'etiquetatge", segons els organitzadors de la conferència.


Projectes Seleccionats en Agroalimentació

Laura Batlle-Bayer, responsable de la Línia de Recerca en Agroalimentació, realitzarà la presentació oral "Diet matters: the case of Spain" ("La dieta importa: el cas d'Espanya"), en la qual els investigadors de la Càtedra han estudiat les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del patró de consum d'aliments d'un espanyol de mitjana, comparant-les amb una dieta alternativa basada en les Directrius Dietètiques Espanyoles. "Basant-nos en els patrons d'alimentació actuals, i suposant una ingesta diària d'energia de 2000 kcal, estimem que les emissions anuals relacionades amb les dietes són, aproximadament, 1,5 tones de CO2 equivalent per càpita. Aquestes emissions es poden reduir en un 19,5% quan es segueixen les pautes nutricionals, principalment a causa de la reducció de la ingesta de carn i l'augment de productes d'origen vegetal", explica Batlle-Bayer. Aquest treball forma part del Projecte Ceres-ProCon*: "Estratègies de producció i consum d'aliments per a la mitigació del canvi climàtic" de la Càtedra, amb l'objectiu de dissenyar estratègies per millorar la sostenibilitat de la producció i el consum d'aliments.

Com a part d'aquest projecte, Elodie Lemaire, investigadora de la Línia de Recerca en Agroalimentació, presentarà "A fair comparison of GHG Emissions and nutritional quality of 4 ready-to-eat meals" ("Una comparació equànime de les emissions de GEH i la qualitat nutricional de 4 àpats a punt per menjar"). Aquest treball analitza i compara les emissions de GEH de 4 menjars preparats utilitzant la metodologia de l'ACV, tenint en compte la seva qualitat nutricional. Els menjars seleccionats consisteixen en una porció de verdures i tenen una composició diferent: carn de vedella, arròs, salmó i pollastre. Els seus resultats mostren que l'etapa de producció d'ingredients (cultiu) és el principal contribuent a les emissions de GEH, i la puntuació nutricional dels àpats pot afectar els resultats. A més, els àpats a base de carn generen emissions de GEH més altes.


Projectes seleccionats en Gestió de Residus

Fullana i Palmer presentarà "Critical review process of an LCA comparative assertion: a case on beverage packaging waste management alternatives" ("Procés de revisió crítica d'una asserció comparativa d'ACV: un cas sobre les alternatives de gestió de residus d'envasos de begudes"). Aquest treball proposa "una metodologia adaptada per realitzar revisions crítiques d'avaluacions de sostenibilitat completes, incloent-hi l'anàlisi ambiental, social i econòmic, que consisteix en un protocol de Revisió de Qualitat quàdruple implementat amb un Panell de Revisió de Parts Interessades i un Panell de Revisió d'Experts Independents, i l'exposició pública final i publicació científica dels resultats". Aquesta metodologia ha estat provada en un cas d'estudi real: el Projecte ARIADNA. "ARIADNA analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implementació a Espanya (i a Catalunya, com a exemple de regió) d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori. Aquest projecte compara l'actual Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) amb una situació hipotètica en què conviurien els dos sistemes (SCRAP i SDDR)", explica Alba Bala, coordinadora ambiental d'aquest treball i líder de la Línia de Recerca en Gestió de Residus de la Càtedra.

Aquesta línia també durà a terme la presentació oral "Improving the Airline Catering Service" ("Millorant el Servei de càtering de les Aerolínies"), a càrrec de Gonzalo Blanca-Alcubilla, responsable del Projecte Life Zero Cabin Waste** a la Càtedra. En aquest treball, els investigadors han realitzat un ACV per crear un servei de càtering més sostenible aplicant mesures d'ecodisseny, mostrant que els impactes dels articles reutilitzables i d'un sol ús tenen lloc en diferents etapes del seu cicle de vida (fase de vol 79%, i producció 80% respectivament). El Projecte 'LIFE Zero Cabin Waste: Tackling international airline càtering waste by demonstrating integral and safe recollection, separation & treatment', pretén crear un model integrat per reduir, reutilitzar i reciclar els residus recollits en els avions d’Iberia i establir les bases per permetre a altres aerolínies replicar aquest model.


Projectes seleccionats en Nous Materials

L'anàlisi de cicle de vida de plàstics amb farcits minerals −additius introduïts als plàstics per millorar les seves propietats i reduir-ne els costos− en envasos serà presentat per la investigadora de la Càtedra Didem Civancik-Uslu. Aquest estudi és el resultat d’aplicar l'experiència de la Càtedra en l'avaluació ambiental de nous materials i tecnologies desenvolupades per les companyies de producció, proporcionant-los un desenvolupament sostenible i alternatives d'ecodisseny i economia circular. Aquest treball ha estat recolzat per GCR Group a través del Programa de Doctorat Industrial de la Càtedra, que dóna suport a la tesi doctoral Didem Civancik-Uslu.

 

*El Projecte CERES-ProCon: "Estratègies de producció i consum d'aliments per a la mitigació del canvi climàtic" (CTM2016-76176-C2-1-R) (AEI / FEDER, UE) ha rebut finançament del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a través de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

**El Projecte ZERO CABIN WASTE (LIFE / ENV / ES209) està cofinançat per la Unió Europea a través del Programa LIFE. Els socis del projecte són Iberia, Gate Gourmet, Ecoembes, Biogas Fuel Cell, Ferrovial i ESCI-UPF.

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.