El Projecte ARIADNA al Parlament Basc

La Comissió de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge del Parlament Basc acull la compareixença d'Alba Bala, responsable de la coordinació de l'anàlisi ambiental del Projecte ARIADNA liderat per la Càtedra UNESCO ESCI-UPF.


sddr-ariadna

 

La "Ponència per a l'estudi de les mesures dirigides a millorar la situació del reciclatge a Àlaba, Biscaia i Guipúscoa" de la Comissió de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge del Parlament Basc, reuneix avui 9 d'octubre a les 11.30 hores a la representació de la Confederación Vasca del Comercio, Euskomer, i del Projecte ARIADNA. Durant la sessió, Alba Bala, líder de la Línia de Recerca en Gestió de Residus de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, exposarà el Projecte "ARIADNA. Estudi de sostenibilitat sobre la introducció d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori per a envasos a Espanya: anàlisi ambiental, social i econòmic comparatiu amb la situació actual". Aquest estudi compara el sistema actual de Responsabilitat Ampliada del Productor (scrap) amb una situació hipotètica en què conviurien els dos sistemes.

La compareixença es pot seguir via streaming a través del següent enllaç: https://goo.gl/jeQGQi

sproiektua_albabala

La representació d'Euskomer i el Projecte ARIADNA durant la sessió. Autor: Eusko Legebiltzarra / Parlament Basc.


El Projecte ARIADNA

L'objectiu del treball és realitzar una anàlisi de la sostenibilitat de la introducció d’un SDDR obligatori a Espanya (i a Catalunya, com a exemple de comunitat autònoma), des d'una perspectiva de cicle de vida. Amb aquesta finalitat, ESCI-UPF ha implicat els grups de recerca especialitzats en els tres àmbits de la sostenibilitat: la Càtedra UNESCO ESCI-UPF, el grup Research in International Studies and Economics i la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa. L'anàlisi s'ha realitzat seguint els requisits establerts en la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, per a la implementació d'aquest tipus de SDDR, així com les recomanacions de la UE.

Liderat pel director de la Càtedra, Pere Fullana i Palmer, ARIADNA és l'estudi de sostenibilitat més complet realitzat fins a la data a Europa sobre SDDR, pel que fa a abast, metodologies i participació de diferents agents socials. A més, inclou un Protocol de Revisió de Qualitat quàdruple implementat a partir del Panell de Revisió de Parts Interessades i Panell de Revisió d'Experts Independents, i l'exposició pública final i publicació científica dels resultats.

 

Resultats en els tres àmbits de la sostenibilitat

L'estudi analitza sis categories d'impacte ambiental des d'una perspectiva del cicle de vida, incloent-hi categories d'impacte global, com l'escalfament global, d'impacte sobre la qualitat dels ecosistemes i de l'aigua, i d'impacte sobre la salut humana. En 5 dels 6 indicadors ambientals estudiats, la introducció d'un SDDR obligatori, amb una taxa de retorn teòric del 90%, implicaria un major impacte ambiental a causa dels processos requerits de recol·lecció, processament i reciclatge, segons l'estudi.

Pel que fa a la perspectiva econòmica, el treball conclou que la seva introducció a Espanya tindria un cost addicional de 1.784 milions d'euros, el que equival al fet que cada família espanyola pagaria gairebé 100 euros més a l'any. L'impacte econòmic més significatiu recauria en els punts de venda on el cost pujaria a 1.508 milions d'euros anuals perquè haurien de processar els residus a la botiga. A nivell social, l'estudi destaca que la seva implantació comportaria majors costos socials, els ciutadans haurien de dedicar un 50% més d'espai a casa seva i 6 vegades més temps per a la gestió dels envasos subjectes al SDDR.

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.