Les caixes de plàstic reutilitzables generen menys impacte ambiental que les de cartó d’un sol ús en la distribució de fruites i hortalisses a Espanya

Investigadors de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF publiquen el primer estudi comparatiu de les principals opcions de distribució de fruites i hortalisses a Espanya mitjançant l’anàlisi de cicle de vida.

L’ús de caixes de plàstic reutilitzables suposaria estalviar, en tot el seu cicle de vida, 785 milions de quilos d’emissions de CO2 a l'any, el 0,24% del total d’emissions directes d’Espanya.

Presentació de l’estudi promogut per ARECO, amb la participació de Pere Fullana i Alba Bala de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF. Font: ARECO.

Presentació de l’estudi promogut per ARECO, amb la participació de Pere Fullana i Alba Bala de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF. Font: ARECO.

Les caixes de plàstic reutilitzables generen un 25% menys d’impacte ambiental que les de cartó d’un sol ús en la distribució de fruites i hortalisses a Espanya, segons l’estudi liderat per Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, i presentat avui a Madrid. Es tracta del primer estudique compara les principals opcions de distribució de fruites i verdures al mercat intern espanyol (peninsular), analitzant sis categories diferents d’impacte ambiental mitjançant l’anàlisi de cicle de vida. En cinc de les sis categories d’impacte analitzades, les caixes de plàstic reutilitzables tenen un millor comportament ambiental que les de cartó d’un sol ús i en la sisena els resultats són pràcticament equivalents. Els resultats de l’estudi conclouen que l’ús de caixes de plàstic reutilitzables suposaria estalviar, en tot el seu cicle de vida, 785 milions de quilos d’emissions de CO2 a l’any, el 0,24% del total d’emissions directes d’Espanya.

Aquest treball, que compta també amb la participació d’Alba Bala, investigadora sènior i responsable de la Línia d’Investigació en Gestió de Residus de la Càtedra, ha estat promogut per l’Asociación de Operadores Logísticos de Elementos Reutilizables Ecosostenibles (ARECO).

 

ACV de dos sistemes comparats

L’estudi compara les caixes de cartó d’un sol ús, que es reciclen en un 80%*, amb les caixes de plàstic reutilitzables que fan servir logística inversa i rentat dels envasos i que són reciclades en un 100% al final de la seva vida útil. Pel que fa als sistemes, l’estudi analitza dos escenaris possibles, basats en la realitat, en relació amb la vida útil de les caixes de plàstic reutilitzables: un escenari conservador (base), de 10 anys de vida útil i 10 rotacions per any; i un escenari tècnic, de 15 anys de vida útil i 10 rotacions per any.

A partir de l’aplicació de la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), l’estudi inclou el cicle de vida complet dels dos sistemes de distribució, considerant les etapes d’extracció de les matèries primeres per fabricar les caixes, els processos de producció, distribució i ús, i el reciclatge o disposició final en un abocador o una incineradora, un cop finalitzada la seva vida útil. Els sistemes auxiliars com el transport de matèries primeres per a la fabricació de les caixes, l’obtenció d’energia elèctrica de fonts d’energia primària, i la dels residus, també s’inclouen en l’anàlisi.

Per tal de poder realitzar una comparació entre els dos sistemes, l’anàlisi utilitza com a unitat funcional "la distribució de 1.000 tones de fruites i verdures en caixes de cartó (un sol ús) o caixes de plàstic (reutilitzables)”. Per traduir aquesta unitat funcional al nombre de caixes de plàstic i de cartó necessàries (fluxos de referència, quantitats específiques de fluxos de producte per a cada un dels sistemes comparats que es requereixen per produir una unitat funcional) s’ha tingut en compte que cada caixa pot transportar 15 kg de producte. Això implica que per transportar 1.000 tones calen 66.667 caixes. A l’escenari conservador, les caixes de plàstic tenen 10 anys de vida i fan 10 rotacions a l’any. Això vol dir que durant els 10 anys de vida útil de les caixes de plàstic, aquestes podran realitzar 6.666.700 omplerts.

Per a totes les categories d’impacte analitzades, com l’ús d’energia primària (renovable i no renovable) o el Potencial d’Escalfament Global (PEG), les caixes de plàstic reutilitzables reflecteixen un millor comportament ambiental que les de cartó. També en els resultats agregats referents al consum d’energia s’observa que el consum d’energia primària de fonts renovables i no renovables és inferior en el cas de les caixes de plàstic, circumstància estretament associada a un menor consum de materials d’origen renovable i no renovable en el seu conjunt que les de cartó. Només en el Potencial d’Acidificació (PA), tots dos tipus de caixes tenen un impacte similar. Excepte per al PA, i el Potencial d’Eutrofització i consum d'energia en dos supòsits, per a la resta de categories les caixes de plàstic tenen sempre més d’un 25% menys d’impacte ambiental que les de cartó.

Si s’escala la diferència entre les caixes de cartó d’un sol ús i les de plàstic reutilitzable des de la unitat funcional aplicada al total de caixes mobilitzades per a la distribució organitzada a Espanya durant un any (aproximadament 550 milions d’omplerts), l’impacte sobre la categoria més influent, el PEG, suposaria un estalvi anual de 785.239.967 kg de CO2 (tenint en compte l’escenari conservador de 10 reutilitzacions l’any). Això suposa un 0,24% de les emissions directes generades per Espanya en un any.

 

L’estudi inclou una anàlisi de sensibilitat destinat a determinar la robustesa dels resultats i veure si algunes de les variables poden modificar o no la tendència en els resultats obtinguts. Aquest treball suposa una revisió en profunditat dels estudis existents i l’adaptació a la realitat espanyola i actualització de l’estudi desenvolupat per la Universitat de Stuttgart per la fundació alemanya Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) al 2009. L’estudi ha estat posteriorment revisat per un panell d’experts independents de la Universitat de Cantàbria, de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT).

 

(*) Segons dades de REPACAR (2014), aproximadament el 80% de les caixes de cartó són reciclades cada any a Espanya. No s’han trobat dades específiques sobre les caixes de distribució de fruites i verdures. Malgrat se sospita que el percentatge de reciclatge pot ser menor en aquest cas, per contaminació per la matèria orgànica del cartó, com a escenari conservador s’ha assumit com a mitjana el destí de tractament de les caixes de cartó en general, és a dir, s’ha mantingut el 80% de reciclatge.

 

Enllaços d’interès:

Text extret i adaptat de la nota de premsa oficial d’ARECO

Enllaç a la Memòria final de l’estudi

Enllaç al resum executiu de l’estudi

 

Més informació:

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

www.areco.org.es

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.