La Càtedra participa en el IV Simposi de la Xarxa Espanyola de cicle de vida

El Simposi “Gestió de residus: cap a una economia circular”,va tenir lloc el 27 d'octubre a la Universitat de Cantàbria

La Dra. Alba Bala va presentar el projecte europeu LIFE + Zero Cabin Waste (ZCW) sobre la gestió dels residus de càtering en els avions

El grup de Desenvolupament de Processos Químics i Control de Contaminants de la Universitat de Cantàbria (UC) va organitzar el passat 27 d'octubre el IV Simposi de la Xarxa Espanyola de cicle de vida, enfocat en mesurar l’impacte ambiental a través de l'anàlisi de cicle de vida i l'economia circular. La finalitat del simposi no era altra que la d'aportar coneixement relacionat amb la gestió i tractament de residus municipals o industrials, així com la seva avaluació utilitzant un enfocament d'economia circular. El congrés va tenir lloc a la mateixa Universitat de Cantàbria.

jornada reunión xarxa acv

Participants y conferenciants del IV Simposi de la Xarxa Espanyola de cicle de vida a la Universitat de Cantàbria

La Dra. Alba Bala, investigadora de la Càtedra responsable de la Línia de Gestió de Residus, va participar en la primera sessió sobre la “Gestió dels residus sòlids urbans”. Va presentar el projecte europeu "LIFE + Zero Cabin Waste (ZCW)", enfocat en la gestió dels residus de càtering en els avions i que estableix les bases per a crear un model sostenible per reduir, reutilitzar i reciclar (inclosa la recuperació d'energia) aquest tipus de residus.

En concret, el projecte es basa en quatre objectius específics: aconseguir una adequada separació de les deixalles a bord de l'avió, demostrar que els residus poden tractar-se de forma més respectuosa amb el medi ambient, disminuir la petjada de carboni associada i, finalment, establir les bases per a la futura rèplica del procediment a través de protocols estàndards.

Així mateix, el simposi va comptar amb dues sessions més dedicades a l’“Avaluació de residus de la indústria agroalimentària” i a l’“Aplicació de l'enfocament d'economia circular”.

 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.