Cal ciència per prendre bones decisions!

 

consell catal moviment europeu

El director de la Càtedra UNESCO-ESCI, Pere Fullana, ha participat com a ponent en la XXVI Jornada Europea “La transició de l’economia europea cap a un model circular, un repte indefugible al Parlament de Catalunya. La seva ponència, titulada “L’economia circular, un vell nou paradigma des de la perspectiva de la Recerca”, s’emmarca en el debat sobre quines possibilitats obre l’economia circular dins la Unió Europea.

 

Fullana ha començat la seva conferència reivindicant “menos samba e mais trabalhar”, emfatitzant la necessitat d’una política de consum i producció sostenibles on el ciutadà comparteixi responsabilitat amb empreses i administracions. Cal una estratègia basada en el “vell paradigma” però amb matisos, com ara disminuir l’impacte ecològic industrial assimilant els sistemes productius a ecosistemes on tot s’aprofita.

Alhora, però, el director de la Càtedra ha recordat que aquests objectius no són nous ni desconeguts, i que “no per repetir el missatge avancem més cap a l’objectiu: prou xerrameca, actuem!

img 0620

La economía de hoy en día "no es circular", indicó Fullana, "pero tampoco es lineal: es exponencial", lo que hace que el impacto ambiental asociado también crezca "exponencialmente". Esto a la larga nos conduce a un colapso por la falta y la contaminación de los recursos.

Para conseguir desacoplar el impacto ambiental del crecimiento económico, Fullana defiende utilizar la ciencia: aplicar el análisis de ciclo de vida para asegurar "que el esfuerzo para mejorar un impacto ambiental o una parte de la cadena de producción no daña a otros".

L’economia d’avui dia “no és circular”, ha indicat Fullana, “però tampoc és lineal: és exponencial”; de manera que l’impacte ambiental associat també creix “exponencialment”, al mateix ritme que l’economia, i condueix a un col·lapse per la manca i la contaminació dels recursos.

Per aconseguir desacoblar l'impacte ambiental del creixement econòmic, Fullana defensa utilitzar la ciència: aplicar l’anàlisi de cicle de vida per assegurar “que l’esforç per millorar un impacte ambiental o una part de la cadena de producció no en fa malbé d’altres”.

Finalment, el director de la Càtedra ha apuntat que Catalunya “està farcida de gent competent que pot portar-la a una situació més sostenible”, i ha reiterat la seva crida a aplicar la ciència a l’hora de “decidir, actuar i treballar”.

Als següents enllaços es pot veure el vídeo de la ponència del Dr. Fullana (a partir del minut 39), així com el power pont emprat en la presentació.

 video jornada

 

 presentaci pf ccme economia circular.pdf

 


 

0 Comments

Add Comment


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  Segueix-nos a les xarxes!

  tw logo        linkedin logo_initials 

  Projectes destacats

  Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

  Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

  Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

  Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

  Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

  Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

  Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

  Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

  Diseño de un software de gestión de envases.