"Life Zero Cabin Waste: una gestió sostenible del càtering aeri"

La Càtedra als mitjans, FuturENVIRO - Març 2018 

catering IBERIA Zero Cabin Waste

Càtering Iberia. Crèdits: Iberia.

La revista FuturENVIRO ha publicat un extens reportatge elaborat per Gonzalo Blanca-Alcubilla sobre el Projecte Life Zero Cabin Waste, cofinançat per la Unió Europea a través del Programa LIFE, i que involucra la línia de recerca en Gestió de Residus de la Càtedra UNESCO a Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, liderada per la Dra. Alba Bala. Aquest projecte pretén crear un model integrat per reduir, reutilitzar i reciclar els residus recollits als avions d'IBERIA, i establir les bases perquè altres aerolínies ho repliquin.

Llegiu-ne més...

 

Anàlisi de cicle de vida per avaluar els residus dels abocadors

Francesco Mettifogo, estudiant de màster en Enginyeria Ambiental visitant a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, presenta la seva tesi de màster sobre els impactes de les emissions procedents dels abocadors.

Els resultats de la tesi assenyalen el canvi climàtic com l’impacte més significatiu en tots els escenaris analitzats. L’ús d’emissions de gas per produir electricitat podria reduir aquest problema mundial.

Imatge d’un abocador, element central de l’estudi. Font: Pexels.

Imatge d’un abocador, element central de l’estudi. Font: Pixabay.

L’estudiant de màster del programa de d’Enginyeria Ambiental de la Universitat de Pàdua (Itàlia), Francesco Mettifogo, presenta la seva tesi “Desenvolupament d’un model d’Inventari de Cicle de Vida per avaluar la càrrega mediambiental de diferents configuracions d’abocadors a Espanya”, realitzada a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF durant la seva estada de quatre mesos a Barcelona sota la supervisió de  la Dra. Alba Bala. El principal objectiu de la tesi de Màster és crear un model d’abocador que sigui flexible i aplicable a diferents escenaris, basat en la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). El seu treball ha aconseguit la qualificació més alta per part del comitè acadèmic avaluador.

Llegiu-ne més...

 

Doctorat a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF busca un candidat per a realitzar un doctorat en l'àrea de la sostenibilitat ambiental i Anàlisi de Cicle de Vida (ACV).

Doctorat a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

Llegiu-ne més...

 

Com es calcula la quantitat d'aigua utilitzada per fabricar uns pantalons texans?

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, analitzen l'impacte hídric d'uns pantalons texans, des de la producció del cotó fins al transport als magatzems d'una organització.

Amb l'objectiu de conèixer la distribució de l'ús d’aigua i poder reduir-lo, els investigadors han elaborat una eina de càlcul perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica en la fabricació d'uns texans (denim), aplicable a altres teixits similars

petjada hidrica texans

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra el 22 de març de cada any a iniciativa de Nacions Unides, la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d'ESCI-UPF, publiquen l'informe “Càlcul de la Petjada Hídrica d'un producte”. Aquest estudi pretén determinar la utilització d'aigua (petjada hídrica) en la fabricació d'uns pantalons texans per a una organització, “des de la producció del cotó, del teixit denim, la seva confecció i acabats en diferents àrees, fins al seu posterior transport als magatzems d’una organització”, explica Xavier Carbonell, director de la Càtedra MANGO de RSC i responsable de l'estudi. En base a aquesta anàlisi, i amb l'objectiu d'incidir favorablement en la reducció de l'impacte sobre l'ús d'aigua, els investigadors han elaborat una eina de càlcul en Excel perquè qualsevol organització obtingui el resultat de la petjada hídrica d'un producte.

Llegiu-ne més...

 

"La implantació del sistema SDDR resultaria econòmicament desfavorable", diu Rosa Colomé

El Projecte ARIADNA analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Catalunya i Espanya d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF, és responsable de la coordinació de l'anàlisi econòmica de l’estudi i investigadora del grup RISE.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi ARIADNA.

Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi ARIADNA.

Investigadors del grup de recerca Research in International Studies and Economics (RISE) ESCI-UPF, participen en l’estudi ARIADNA, que analitza la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la implantació a Catalunya i Espanya d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) obligatori. "Es tracta de l’estudi de sostenibilitat d’abast més complet realitzat fins a la data a Europa sobre SDDR, pel que fa als tres àmbits d’anàlisi, econòmic, social i ambiental, i des del vessant de materials i productes", explica Rosa Colomé, directora del Servei de Carreres ESCI-UPF i responsable de la coordinació de l’anàlisi econòmica de l’estudi. Joan Ribas i Mercè Roca i Puigvert, coordinadors acadèmics a ESCI-UPF i membres del grup RISE, han participat en l’anàlisi econòmica de l’estudi.

Llegiu-ne més...

 
Més articles...
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials 

Projectes destacats

Análisis de Ciclo de Vida de la producción de vino de La Rioja.

Cálculo de Huella de Carbono de la cadena de producción textil de la marca MANGO.

Diseño de un software integrado para una Arquitectura Sostenible.

Cálculo de ahorro de emisiones de CO2 en los productos de la Red Compra Reciclado.

Desarrollo de criterios de una Ecoetiqueta Europea para edificios de oficinas y para la compra y contratación pública verde.

Creación de una plataforma on line para difundir casos de estudio de edificación sostenible.

Análisis del Ciclo de Vida de un Turista que viaja a las Islas Baleares.

Sensibilización y recogida selectiva de juguetes con componentes eléctricos y electrónicos en als escuelas.

Diseño de un software de gestión de envases.